DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

Výhody certifikace

DQS Czech s.r.o. využívá vysoké kvalifikace a zkušeností svých auditorů. Auditoři DQS Czech s.r.o. jsou vyškoleni u certifikačních orgánů pro certifikaci personálu. Auditoři jsou držiteli osobního certifikátu QA a mnozí z nich osobního certifikátu IRCA, popřípadě EOQ (Evropské organizace pro jakost).

Užitek pro naše zákazníky je zaručen, neboť naši auditoři se při poskytování služeb koncentrují na tyto aspekty:
 • identifikace procesů rozhodujících pro obchod
 • uvědomění si interakcí
 • identifikace budoucích faktorů úspěšnosti
 • ukázat ukryté konkurenční výhody a kvality
 • upozornění na praktiky řízení a nové metody
 • ustanovení k právní konformitě
 • motivace zaměstnanců
 • preciznost formulované úrovně nároků
 • podpora měřitelnosti systémů, procesů, výrobků
 • posílení vlastního podnikového zlepšovacího procesu
 • redukce znehodnocujících procesů a činností

Přínosy zavedení systémů řízení:

 • zvýšení prestiže firmy
 • patrné zvýšení spokojenosti zákazníků
 • jako strategický nástroj k rychlejšímu nalezení a realizaci strategie
 • splnění požadavku zákazníků
 • značné snížení procesních nákladů
 • lepší úspěšnost ve výběrových řízeních
 • informační systém sladěný s procesy podniku
 • zvýšení exportních šancí
 • přesné plánování investic
 • značná úspora nákladů a lepší nasazení zdrojů
 • zavedení nepřetržitého procesu zlepšování
 • nižší nasazení materiálu díky ochraně zdrojů
 • zvýšení právní bezpečnosti
 • vypovídající systém ukazatelů
 • podstatně lepší interní komunikace
 • důležitý přínos k zajištění pracovního místa
 • zlepšená ochrana dat a informací
 • zřetelné zvýšení hodnoty podniku
 • zvýšení spokojenosti pracovníků
 • značná minimalizace režijních nákladů
 • masivní snížení reklamací a nákladů plynoucích ze závad
 • účinné zlepšení image podniku
 • zvýšená akceptace ze strany úřadů
 • podstatné snížení průběžných dob realizace procesů
 • zvládnutí enormního růstu obratu