DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

Certifikát OHSAS 18001

Certifikace systému podle OHSAS 18001

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(Occupational health and safety management systems)

Standard ČSN OHSAS 18001:2008 je navržen tak, aby byl použitelný pro všechny organizace. Doplňuje standardy ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém managementu.

Standard OHSAS 18001 se od struktury norem ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005 odlišuje v oblastech, které se týkají OMEZOVÁNÍ RIZIK.

Jedná se o třífázovou proceduru zahrnující:
  • identifikaci nebezpečí
  • omezení rizika
  • hodnocení rizika

Legislativa i tento standard zdůrazňují požadavky, na zavedení opatření, které všude, kde je to možné, omezí, odstraní, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případech, kde to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.