DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

Certifikát ISO 9001

Certifikace systému podle ISO 9001:2008

Systémy managementu jakosti - QMS

Kritéria pro správné fungování systému managementu jakosti popisuje kmenová norma:

ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti - Požadavky na systém
Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO 9001:2008, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. V normě ISO 9001 jsou definovány požadavky na systém managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky
 

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami:

ISO 9000:2008 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník
V tomto standardu jsou uvedeny základy a zásady systému managementu jakosti a terminologie systému managementu jakosti. Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu jakosti a jejich vzájemných vazeb. Dále tato norma popisuje metodologii stanovení definic jakosti.

 

ISO 9004:2008 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti
Ve standardu ISO 9004:2008 je uveden návod na zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace. Využívá se při snaze vrcholové vedení překročit požadavky ISO 9001 a neustálého zvyšování výkonnosti organizace.