DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

Certifikát ISO 14001

Certifikace systému podle ČSN EN ISO 14001:2005

Systémy enviromentálního managementu - EMS

Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje kmenová norma:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití
Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami:

ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám
V ČSN ISO 14004 je uveden návod zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace a širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ČSN EN ISO 14001:2005