DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

8/ Povinnosti držitele certifikátu

  • udržovat certifikovaný systém řízení v souladu s příslušnou normou a veškerou řízenou dokumentací, která je v rámci systému řízení požadována
  • informovat certifikační orgán o jakékoli úpravě ovlivňující soulad s certifikovaným systémem řízení
  • na žádost certifikačního orgánu doložit řádné vedení záznamu o stížnostech klientů a opatřeních k nápravě a preventivních opatřeních
  • odvolávat se jen na ten rozsah certifikace, který je vyznačen na certifikátu (včetně užívání certifikátu, loga DQS Czech s.r.o.)
  • po ukončení platnosti certifikátu přestat využívat všech výhod z něho plynoucích