DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

6/ Zrušení certifikátu

6.1 Certifikační orgán zruší platnost certifikátu v případe, že:
  • neshody zjištěné na základě mimořádného dozorového auditu nebyly v určených termínech odstraněny, nebo klient neprokázal v rámci dozoru schopnost trvalého plnění stanovených certifikačních kritérií a certifikačních podmínek
  • o to požádá klient
  • dojde k zániku klienta
  • klient nezaplatí řádně a včas veškeré poplatky související s certifikací dle platného ceníku

6.2 O zrušení certifikátu rozhoduje ředitel certifikačního orgánu.

6.3 Případné námitky/stížnosti vůči jeho rozhodnutí řeší ředitel DQS Czech s.r.o. (Certifikační komise), vždy s konečnou platností rozhoduje ředitel DQS Czech s.r.o..