DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

5/ Modifikace rozsahu platnosti certifikátu

5.1 Projeví-li klient zájem o rozšíření rozsahu certifikace, vyžádá si u certifikačního orgánu formulář Žádosti, ve které určí požadovanou úprav u rozsahu certifikace.

5.2 Na základě žádosti a její registrace proběhne v termínu dohodnutém v příslušné smlouvě o kontrolní činnosti u klienta prověrka formou mimořádného dozorového auditu.

5.3 Pokud klient požádá o omezení rozsahu certifikace nebo provedení dalších úprav v platném certifikátu, posoudí DQS Czech s.r.o. vliv těchto úprav na plnění certifikačních kritérií a závazku.

5.4 Na základě výsledku posouzení rozhodne DQS Czech s.r.o., zda je možné vydat nový certifikát přímo, nebo zda je nutné posoudit oprávněnost provedení těchto úprav formou mimořádné dozorové akce.

5.5 U úprav certifikátu, které nemají vliv na rozsah certifikace, např. úprava názvu, obchodního jména organizace nebo úprava adresy, je posouzena uplatněná žádost klienta dle situace a jsou posouzeny i související dokumenty (výpis z obch. rejstříku apod.). Rozhodnutí o úpravě a o vydání certifikátu provede ředitel DQS Czech s.r.o.

5.6 Úpravy certifikátu neovlivní dobu jeho platnosti.