DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

4/ Přerušení, obnovení účinnosti certifikátu

4.1 Certifikační orgán DQS Czech s.r.o. přeruší platnost certifikátu v případe, že:
  • při dozorovém auditu byly zjištěny vážné neshody v plnění certifikačních podmínek a požadavku
  • o přerušení platnosti certifikátu požádá certifikovaný klient
  • v případě, že klient nereaguje na výzvu a nepodrobí se dozorovému auditu

4.2 O přerušení platnosti certifikátu rozhoduje ředitel certifikačního orgánu nebo manažer jakosti na základe Zprávy z dozorového auditu.

4.3 O obnovení platnosti certifikátu musí klient písemně požádat certifikační orgán, který urychleně zahájí u klienta mimořádný dozorový audit.

4.4 Přerušení platnosti certifikátu může vyústit v jeho zrušení, v případě, že klient i přes opakovanou výzvu nesjedná nápravu.