DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

2/ Všeobecná ustanovení

2.1 Všichni zákazníci mají rovnocenný přístup k certifikačnímu orgánu a nejsou vůči nim uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Rovněž postupy, podle kterých DQS Czech s.r.o. při certifikačním procesu pracuje, jsou uplatňovány nediskriminačním způsobem přesné ve smyslu všech požadavků ISO /IEC 17021.

2.2 Platí vždy zásada, že před započetím certifikace systému managementu u klienta musí být přezkoumány a splněny tyto podmínky:
  • DQS Czech s.r.o. jako akreditovaný certifikační orgán vykonává certifikaci systému řízení jakosti pouze v oblastech a rozsahu, pro než je akreditována.
  • DQS Czech s.r.o. je nestranná a dodržuje u všech svých pracovníku nezávislost vůči klientovi.
  • Certifikační činnost je zahájena na základě podání žádosti o certifikaci/přihlášky, po jejím přezkoumání, provedení registrace klienta a uzavření příslušné smlouvy o kontrolní činnosti.
  • Klient musí mít dokumentovaný systém managementu.