DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

1/ Certifikace systému řízení (managementu)

Certifikace je prováděna na základe mezinárodně uznávaných kritérií a požadavku obsažených v ISO 9001:2008 pro systémy řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 pro systémy environmentálního managementu, ČSN OHSAS 18001:2008 pro systémy managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a dle dalších norem.

Prohlášení :

Certifikační orgán je odpovědný za svá rozhodnutí a je oprávněn rozhodovat v záležitostech  týkajících se certifikace , včetně udělování, udržování,obnovování, rozšiřování , omezování,  pozastavování a odnímání certifikace.  

Certifikační orgán chápe  důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností systému managementu, řídí konflikt zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při certifikaci systému managementu.

Certifikační orgán neposkytuje certifikaci organizaci jejíž vztah k CO umožňuje vznik ohrožení nestrannosti,  které nemůže být vyloučeno nebo minimalizováno.

CO necertifikuje jinému CO jeho činnosti certifikace.