DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

Vítejte na stránách certifikační firmy DQS Czech s.r.o. 

 Naše motto: „Definite Quality Systems“. Pod slovem definite zdůrazňujeme jednotný a jasný výklad norem.

 DQS Czech s.r.o. se od svého vzniku v roce 2003 zabývala certifikací systémů managementu - ISO. Pokrývala svou činností všechna průmyslová odvětví a nabízela široký sortiment služeb ISO certifikací:

  • Certifikace systému managementu jakosti dle EN ISO 9001:2008
  • Certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
  • Certifikace systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006


panacci.jpg Ke konci roku 2016 byla po 13 letech působení jako akreditovaný certifikační orgán  prodána část závodu  zabývající se certifikací , tuto činnost již v současné době  nevykonáváme a naše společnost prochází restrukturalizací.