DQS Czech s.r.o. - Define Quality System - Certifikace ISO

Adresa:
Riegrova 196 
Kralupy nad Vltavou
Telefon:
+420 604 435 234
+420 605 224 700

Vítejte na stránách certifikační firmy DQS Czech s.r.o. 

DQS Czech s.r.o. se zabývá certifikací systémů managementu - ISO. Pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a nabízí široký sortiment služeb ISO certifikací:

  • Certifikace systému managementu jakosti dle EN ISO 9001:2008
  • Certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
  • Certifikace systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006

Naše společnost byla původně založena jako místní obchodní zastoupení DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung). Naše vzájemná spolupráce byla ze strany DQS GmbH již v roce 2003 ukončena a V současné době však nemá žádné vazby na DQS GmbH.

panacci.jpgNásledně naše společnost získala u Českého institutu pro akreditaci osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 45012 pro systémy řízení jakosti a rovněž osvědčení o akreditaci dle ISO/IEC Guide 66 pro systémy environmentálního managementu.

Nyní jsme však akreditováni pro nabízené služby dle ISO /IEC 17021. Zůstala nám ale zkratka DQS v názvu společnosti. 

 

Tato je nyní naším mottem: „Definite Quality Systems“. Pod slovem definite zdůrazňujeme jednotný a jasný výklad norem.